Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni İzmir Bildirisi

İnsan nesli var olduğu günden bu yana yeryüzünde önce aile, sonra klanları, sonrasında toplumları ve ardından ulusları oluşturmuştur. Bu oluşumlar ortak olarak kendi nesillerini devam ettirebilmek için ortak bir yaşam şekli, ahlak ve hukuk kurallarını oluşturmuşlardır. Bütün bu değerler sillsilesine kültür adı verilmektedir. Mensubu olmaktan her zaman büyük bir şeref ve onur duyduğumuz büyük milletimiz tarihin yazılı olan her döneminde var olan yegane millettir. Daha yazının ilk icadından bu yana var olduğu çivi yazılı tabletlerden anlaşılan milletimiz haliyle dünyadaki en eski kültürün de sahibidir. Bu sanılmasın ki kuru boş bir iddiadır. Bilakis tarihi kaynaklarda geçen ve “Tarih Türklerle başlar.” tezini ispatlayan bir durumdur. Orta Asya steplerinden Viyana önlerine çok büyük bir coğrafyada yaşamakta olan Türk Milletinin birleştirici gücü ve öncüsü durumundaki Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve asli unsuru olan Yörük Türkmenlerin günümüzdeki en önemli hareketinin nihai hedefi, gündelik popüler yaşam şekli karşısında kadim Türk Kültürünü korumak ve yaşatmaktır. Bizim amacımız geçmişten geleceğe kadim Türk kültürünü yaşatmak, unutulan değerlerimizi hatırlatmaktır. Bundan dolayı derneklerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğimizle Türk İzmir’in, Yörük Türkmen İzmir’in Gündoğdu Meydanında toplandık ve haykırdık; “Toroslarda, İzmir’in Dağlarında hala Yörük ateşleri yanmakta, bu ateşlerin ışıkları güzel yurdumuza ışık olurken Devletimizin güvenci olmaktadır. Birileri tarafından söndüğü sanılan Yörük Türkmen ateşi bu gün İzmir’in Gündoğdu Meydanında daha güçlü ve daha büyük bir şekilde yakılmış; Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü ve kararlılığına timsal olmuştur.” “Yörük Türkmen hareketi sanılmasın ki geçmiş atalarının yaptıkları ile övünmek ve avunmaktır. Tam tersine geçmişten gelen bilinç ve sorumluluk ile Türk Milletinin geleceğini şekillendirmektir. Bizim davamız Türklüğün varlık davası, Türk Devletinin inkişafı gayretidir.”  Düzenleme Kurulu adına Saygılarımızla.

Yazar: baskan

İzmir Yunus Emre Yörük Türkmen Dernek Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir