AĞUSTOS’ DA ÖLÜM

Ağustos ayı, Türk Tarihinde zaferler ayıdır.

1071 Malazgirt zaferi, 1473 Otlukbeli, 1514 Çaldıran, 1516 Mercidabık, 1521 Belgrat, 1526 Mohaç, 1571 Kıbrıs, 1922 Büyük Taarruz hep Ağustos ayında kazanılmış zaferlerdir.
Bu kadar zafere tarihlik ve tanıklık eden Ağustos ayında, gelin biz bu kez vefayı yazalım.
Zaferi nasıl olsa çok ve özellikle de günümüzde kendini iyice unutturan vefayı, Ağustos ayına nakşedelim.
Çok yakışacağına eminim!
Özellikle konusu zafer olan destanlara adanmış bir isim olunca, daha bir yakışacak vefa.
Onu hep destan şairi diye tanıdık. Bu yüzden destanların yazıldığı bir Ağustos gününde uçmağa gitmesini de yadırgamamak lazımdı. Mademki nasıl yaşanıyorsa öyle ölünecekti, destan şairi Yıldırım Niyazi Gençosmanoğlu’na da destanların ayı olan Ağustos ayında ölüm ayrı yakışacak, destanlara adanan ömür, 21 Ağustos 1992 de nihayet bulacaktı.
1929 yılında Elazığ, Ağın’da açar gözlerini dünyaya. Köy Enstitüsü mezuniyetinden sonra öğretmenlik görevini yaparken aynı zamanda milli konulara duyarlılığını da sürdürür. Türk Milliyetçiler Derneği’nde aktif görevler üstlenir. 28 yaşına geldiği zaman ise soyunun Genç Osman’a dayanması nedeniyle mahkeme kararıyla Gençosmanoğlu soyadını kullanmaya başlar.
Onu o yıllar etkileyen fikir insanlarının başında Nihal Atsız, Arif Nihat Asya, Fikret Memişoğlu’ dur. Bozkurtların Destanı” kitabının sonuna: “Adını koyduğum bu eserdeki kusurlar kendime; başarılar ise Bozkurtların Ölümü gibi bir eseri Türk gençliğine veren büyük Türkçü yazar merhum Nihal Atsız’a aittir” diyecek kadar da bağlıdır Atsız Bey’e.
Arif Nihat Asya’ya bağlılığını ise 1973 yılında Töre dergisine verdiği mülakatta, “Yaşayan en büyük şairdir” diyerek gösterir.
Kırk iki yaşına geldiğinde sene 1971’idi ve Malazgirt’in tam 900. yılıydı. Yazmıyor adeta yaşıyordu Malazgirt’i mısra mısra.
“Aylardan Ağustos, günlerden Cuma,
Gün doğmadan evvel İklim-i Rum’a,
Bozkurtlar ordusu geçti hücuma…
Yeni bir şevk ile gürledi gökler.
Ya Allah… Bismillah… Allahu ekber! “
Bu marş, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü tarafından açılan yarışmada birinci seçilecekti. Sadece Malazgirt değil Türk’ün Kızılelma Ülküsü de dizeler içinde yerini alacaktı.
“Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatan olmaya…
Kızılelma’ya hey… Kızılelma’ya!
En güzel marşını vurmada mehter:
Ya Allah… Bismillah… Allahu ekber!..
Destanlaştırdığı tarihe olan saygısını ise asla kaleminin önüne geçirmez.
“Hiçbir şiir Ulubatlı Hasan’ın Bizans surlarına bayrak dikmesi, Genç Osman’ın kelle koltukta “Allah Allah” diyerek Bağdat’a girmesi, Malazgirt’te Türk Ordusu’nun kendisinden dört kat üstün düşman kuvvetlerine karşı zafer kazanması kadar güzel olamaz. Ben bunun için destana hayranım ve destan yazıyorum…”
Zamanla daha geniş, daha alem şümul bir ufka taşır kendini. Tarihte “Cihan devleti” kurmuş olan Türk’ün, seçilmiş bir millet olduğu, ancak Hz. Muhammed’in dinine girmek ve “İlâ’yı Kelimetullah” uğrunda hizmet etmesi sayesinde dünyanın saygısını kazandığı gerçeğini de göz ardı etmez.
“Bayrağım, kılıcım, atım,
Dinim, tarihim, san’atım…
Benim ulu kâinatım
Kaleme, kâğıda sığmaz.”
Milliyetçi Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak Bey’in şehit edilmesi, Yıldırım Niyazi Gençosmanoğlu’nu sağlığında kendisini en çok üzen olaylar arasındadır.
“Hey yakınlar uzaklar
Bekler pusular tuzaklar
Tayfuna dönsün Sazaklar
Göz ışığım gün’üm gitti”
Şairin kitap hâline gelmiş şiirleri: Alperenler Destanı / Boğaç Han Destanı / Bozkurtların Destanı / Bozkurtların Ruhu / Destanlar Burcu / Destanlarda Uyanmak / Gençosman Destanı / Kopuzdan Ezgiler / Kürşad İhtilali Destanı / Malazgirt Destanı / Salur Kazan destanı.
Ağustos’un sıcağından, günlük hayatın koşuşturmasından, gürültünün kafa yoran baskısından bir an olsun kurtulup fırsat bulduğunuzda Fatihanızı esirgemeyin ne olur!
21 Ağustos onun vefatının sene-i devriyesi.
Destanlarımız yetim kalsa da, destansız kalmama temennilerimle…
Erdal ÇİL
cerdal48@gmail.com

Yazar: Erdal Çil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir